STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

BCTC Hợp nhất Quí 3 năm 2020(24/11/2020)

1

BCTC riêng bán niên 2020(20/07/2020)

BCTC Riêng năm 2019(12/03/2020)

BCTC Hợp nhất năm 2019(12/03/2020)

BCTC Hợp nhất Quí 3 năm 2019(25/10/2019)

BCTC Hợp nhất Quí 2 năm 2019(31/07/2019)

BCTC Hợp nhất Quí I năm 2019(20/05/2019)

BCTC riêng 2018 ( Đã kiểm toán)(22/03/2019)

BCTC hợp nhất 2018 (Đã kiểm toán)(22/03/2019)

BCTC hợp nhất Quí IV -2018(08/03/2019)