Ban lãnh đạo công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1Mr. Bùi Văn XãChủ tịch
2Mr. Lê Anh QuânThành viên
3Mr. Nguyễn Ngọc AnhThành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

1Mr. Lê Anh QuânTổng giám đốc
2Mr Nguyễn Văn HộiPhó Tổng giám đốc
3Ms. Phan Thị Thanh HuyềnKế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

1Mr. Đào Huy TrườngTrưởng ban
2Ms. Nguyễn Thị Thúy HàThành viên
3Ms. Hoàng Hương ThủyThành viên