STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023(01/02/2023)

1

Báo cáo quản trị công ty năm 2022(09/01/2023)

1

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022(30/11/2022)

Quyết định của HĐQT về việc chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022(30/11/2022)

Thông báo về ngày ĐKCC của TTLKCK Việt Nam(07/09/2022)

Thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền(30/08/2022)

Nghị Quyết HĐQT về ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền(30/08/2022)

BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2022(02/08/2022)

BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022(02/08/2022)

Báo cáo quản trị bán niên 2022(15/07/2022)