Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Ngày 03/7/2019 Chủ tịch HĐQT Tô Chí Thành đã ký Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Anh Quân – Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ  thuật, Kinh doanh gữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VLXD Bưu điện

NQ bổ nhiệm PTGĐ Quân_signed

Tin Liên Quan