THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện Trân trọng thông báo tới toàn thể quí vị cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Thời gian tiến hành Đại hội: 8h30 thứ tư ngày 18/04/2018

Địa điểm: Hội trường Công ty tại số 64 Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện và người đại diện được cổ đông ủy quyền theo qui định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2018 có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội

Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị quí vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trường hợp Quí cổ đông không trực tiếp đến đến dự họ được có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký :

+ Thư xin gửi về địa chỉ Công ty số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ Fax: 02437656941 ( Số ĐT liên hệ 0982731979)

Các Cổ đông hoặc Người đại diện khi đến dự họp vui lòng mang theo CMND hoặc thẻ CCCD để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội

 

 

Tin Liên Quan