STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 11(11/08/2021)

1

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021(26/07/2021)

1

BCTC riêng bán niên(21/07/2021)

1

BCTC hợp nhất bán niên(21/07/2021)

1

Thông báo thay đổi người Công bố thông tin(23/06/2021)

1

Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Hội PTGĐ kiêm nhiệm Giám đốc XNBT 1(23/06/2021)

1

Quyết định bổ nhiệm ông Phan Vĩnh Thọ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc PCM2(23/06/2021)

1

Ông Nguyễn Ngọc Anh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025(22/06/2021)

1

Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty(21/06/2021)

1

Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025(21/06/2021)

1