THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỐ PHIẾU PCM TRÊN SÀN GDCK (06/8/2017)

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-SGDHN ngày 03/8/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;

Căn cứ vào Thông báo số 1007/TB-SGDHN ngày 03/8/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện công bố việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
 • Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Construction Material Joint – Stock Company
 • Tên viết tắt : PCM
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
 • Điện thoại: 37659255 Fax: (+84) 37659816
 • Website: pcm.vn
 1. Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
 2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:
 • Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: PCM
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu

(Bằng chữ: Bốn triệu cổ phiếu)

 • Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 40.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)

 1. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 10/8/2017

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu

Tin Liên Quan