THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Ngày 27/3/2017 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã ban hành Quyết định số 13/QĐ- TGĐ-PCM để ông Nguyễn Hữu Hồng thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán từ ngày 01/4/2017. Trong khi làm thủ tục nghỉ hưu.

Ngày 27/3/2017 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã ban hành Quyết định số 14/QĐ- TGĐ-PCM Bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Huyền phó Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện kể từ ngày 01/4/2017.

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện xin trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện khi liên hệ giao dịch và quan hệ công tác.

Tin Liên Quan