Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19

Do tình hình diễn biến phức tạp ngày càng lan rộng của dịch bệnh Covid- 19; Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và các văn bản liên quan để ngăn chặn dịch bệnh ra cộng đồng.

Ngày 14/04/2020 HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện quyết định tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2020 như dự kiến ngày 17/04/2020. ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp khác. Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

         Trân trọng thông báo! 

Tin Liên Quan