Thông báo họp ĐHCĐ 2020

Ngày 05/05/2020 HĐQT Công ty Quyết định tổ chức ĐHCĐ năm 2020 vào Thứ Tư ngày 20/05/2020 tại Trụ sở Công ty – Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm Hà Nội. Tài liệu ĐHCĐ được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website này. Trân trọng thông báo

Tin Liên Quan