Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  Vật liệu xây dựng Bưu điện trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 18 /06/2021

Địa điểm : Hội trường Công ty tại số 64 đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Tài liệu liên quan tới ĐH các quí vị vào mục “Quan hệ cổ đông ” để tải xuống

 

Tin Liên Quan